humanlotsen_logotyp02.png

Hållbart mänskligt arbetsliv

Vår utgångspunkt är att alla människor har resurser att utvecklas och hantera sina problem. Alla människor

är unika och ska ges stöd utifrån sina förutsättningar.

Läs mer..

 

Vi erbjuder

Det är dina behov

som styr oss.

HumanLotsen erbjuder

allt ifrån individuella

stödsamtal till omfattande arbetsmiljöutredningar.

Läs mer..

 

HumanLotsens nya Arbetslivshälsa

Dagens komplicerade arbetsliv med snabba förändringar behöver en Arbetslivshälsa

i tiden. Vi är redo att

förverkliga våra visioner

om ett hållbart mänskligt

arbetsliv. Är du?

Läs mer..

Paradigmskifte ställer krav på nya lösningar

Vän av helhetsperspektiv och hållbar utveckling inser att arbetsmarknadens omvälvande förändringar kräver nya synsätt och lösningar.

Sverige, liksom västvärlden i övrigt, upplever ett skeende där  välfärds-systemen inte längre harmoniserar

med arbetsmarknadens och

arbetsmiljöns utveckling.

Facit är en mycket stor grupp 

människor som riskerar att bli 

utförsäkrade till följd av 

arbetslöshet och sjukdom. 

Paradigmskiftet är redan ett faktum

och förutsättningarna för att påverka utvecklingen behöver ses i ljuset

av detta.

HumanLotsen representerar ett multidimensionellt perspektiv på människan inom hälsa, arbetsmiljö

och rehabilitering. Vi skapar aktivt samarbete mellan aktörerna

som finns runt individen, vilket i sin

tur oftast resulterar i gemensam syn

på var problem och lösning finns.

Vi söker hållbara och lönsamma lösningar - för alla parter. Vi tror på öppenhet, delaktighet och har utvecklat

ett unikt och framgångsrikt arbetssätt i samarbete med arbetsgivare och

fackliga företrädare.

Välkommen att läsa mer om oss och vår inriktning för ett mer hållbart arbetsliv.