humanlotsen_logotyp02.png

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA

UTREDNINGAR

HumanLotsen erbjuder en rad olika utredningar av arbetsförmåga, beroende

på bakgrund och nuläge. Innan en utredning inleds, kallar HumanLotsens koordinator till ett inventerande förmöte där arbetsgivaren, en facklig representant och den berörda individen deltar. Där går vi tillsammans

igenom vilket resultat de inblandade önskar och hur de ser på nuläget.

Därefter föreslår koordinatorn ett upplägg som svarar mot behoven.

Kontakta mig för mer                                         

information om era tjänster.                            Tipsa en kollega

Företag
Namn
Telefon
E-post
Kommentar
 

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)

Medelande

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna fatta beslut angående en persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

s mer..