humanlotsen_logotyp02.png

Förändringsledning

Forskning visar att mer än 70 procent av alla startade förändringsarbeten misslyckas

Läs mer..

Framgångsrik rehabilitering

Under denna utbildning får du ta del av Humanlotsens framgångsrika Hela-livet-metod och hur koordinatorsrollen fungerar i ett multidimensionellt team

Läs mer..

Hälsoekonomi

Hur påverkar hälsan företagets ekonomi?

Läs mer..

Tvådagarsutbildning i konfliktsäkert arbete

Konflikter är som eld. Av godo när de är klokt hanterade, men farliga när de sprids okontrollerat

Läs mer..

Arbetsmiljö

HumanLotsen är experter på psykosocial arbetsmiljö och vi erbjuder en rad temautbildningar inom detta breda område

Läs mer..

Personlig utveckling på djupet

Målet med denna utbildning är att genom stärkande livssamtal i en grupp/arbetsgrupp, eller enskilt om så önskas, upptäcka och acceptera sig själv och på så vis förebygga psykisk obalans i livet

Läs mer..

INBJUDAN TILL UTBILDNING I

Förändringskompetens och förändringsledningteori

Organisationer ser olika ut men består alltid av människor. Ska organisationen

förändras på riktigt måste alltså människorna i den förändras.

Tack vare nya tankemönster kan beteende och agerande

påverkas för verkliga resultat i gemensam riktning.

Redo att utveckla förändringskompetensen?

Anmäl dig då till vår utbildning den 25-26 februari 2014

Två dagars utbildning i Praktisk Förändringsmetodik

–  att leda förändring i ett företag eller organisation

Ansvariga mastersutbildade förändringsledare är Ingegerd Bäcksholm HumanLotsen och

Christer Norberg fd förändringsledare inom företaget Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå

Dag 1. 9.00 - 16.30

9.00 - 12.00

Kort presentation av deltagarna som inledning till de två utbildningsdagarna där jag

går igenom den teoretiska grunden till det som Christer sedan går igenom praktiskt.

Det är ett måste för att deltagarna ska förstå arbetssättet.

•  Förebyggande och hållbart arbetsliv perspektiv

•  Humanistisk psykologi

•  Organisationen är dess människor

•  Att arbeta med tankens fängelse

•  Förändring av första och andra ordningen

•  Systemsyn om ett öppet och levande system och systemgrupper

•  Processen, interaktionen i systemen är en central och avgörande komponent

•  Förändringsledarens roll, problem, möjligheter, fallgropar och utmaningar

•  Brett angreppssätt

•  Det är inte problemet som är problemet – utan hur vi hanterar problemet

LUNCH

13.00 - 16.30

Christer Norberg redogör för sina erfarenheter av att ha varit förändringsledare i

företaget. Han knyter an till de teorier som ligger till grund för arbetssättet och

arbetsmetoderna när han beskriver:

Bakgrund/historik

Mål/syfte

Upplägg

Arbetssätt

Förankringsprocessen

Reaktioner

Motstånd

Konflikter

Förändringsledarrollen och dess möjligheter och hinder

Förhandlingar och dess innehåll

Resultatet

Reflektioner

Råd till andra

Fördelar och nackdelar med arbetssättet

Diskussion


Dag 2. 9.00 - 16.30

9.00 - 12.00

• Christer och jag leder en reflekterande diskussion med deltagarna om

vad de hört, tänkt och lärt under dag ett.

• Gruppvisa diskussioner i olika fördjupande teman på förändring under förmiddagen.

Alla diskussionerna bygger på deltagarnas egna arbetssituationer där vi tar upp

praktiska exempel från vardagen.

Avbrott för fika

Redovisningar från gruppdiskussionerna

12.00 LUNCH

13.00 forts.

Eftermiddagen ägnas åt fortsatta diskussioner/reflektioner i individuellt, i par

eller smågrupper om tillämpningen av detta synsätt och arbetssätt i den egna

verkligheten. Samt möjlighet till reflektioner som dykt upp under de två dagarna.

Vi delger varandra erfarenhet av bra och dåligt genomförda förändringar.

Frågor till Christer och mig

Intresse för vidare fortbildning i förändringsledning?

Avslut ca 16.00


Plats: Active Stay Hotel i Borlänge, Ritargatan 4

Kostnad för de två dagarna inkl mat och fika 2. 600 kr

Intresseanmälan via formuläret nedan eller direkt till Ingegerd Bäcksholm via mail eller telefon:

ingegerd.backsholm@humanlotsen.se

070-9185610

Varmt välkomna

Anmäl dig här                                                       Tipsa en kollega

Företag
Namn
Telefon
E-post
Kommentar
 

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)

Medelande