humanlotsen_logotyp02.png

Läs mer

HumanLotsens nya Arbetslivshälsa

Dagens komplicerade arbetsliv med snabba förändringar behöver en Arbetslivshälsa i tiden. Vi

är redo att förverkliga våra visioner om ett hållbart mänskligt arbetsliv. Är du?

Läs mer..

 

Koordinator och multidiciplinära team för helhetssyn och underbyggda vägval

Specialisteamet leds av

en utbildad och erfaren koordinator som samordnar hela rehabprocessen kring medarbetaren som slipper bollas runt mellan olika aktörer.

Läs mer..

 

HL - metoden

HumanLotsens unika arbetssätt där ett nära och öppet samarbete och dialog med såväl medarbetaren själv, arbetsgivare som facklig representant.

Läs mer..

Multidisciplinära team

Koordinatorn är bron mellan beställaren, individen och teamets medlemmar. Inför utredningen får team-medlemmarna djuplodande och helalivet grundande information av koordinatorn om personen som skall utredas.

Läs mer..

gron_vatten.jpg

Nästa generations företagshälsa

Sjukskrivningarna ökar åter stadigt. Kostnaden för sjukskrivningarna landade

på drygt 24 miljarder kronor för 2013 och enligt Försäkringskassans prognos

väntas kostnaderna ha ökat med 5,9 miljarder kronor om fem år.

Som orsaker uppges att den psykiska ohälsan ökar, fler sjukfall med längre historik, kraven i arbetslivet och att Försäkringskassan beviljar fler sjuk-penning (DN, 22/11-2013).

Ny företagshälsa i Dalarna

Dessvärre förvånar dessa siffror inte HumanLotsen. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland kvinnor,

och den kräver helt andra åtgärder i rehabiliteringen jämfört med en

fysisk skada.

Bakom psykisk ohälsa döljs ofta också en rad psykiatriska diagnoser, som till exempel Asperger och

bipolär sjukdom.

För att upptäcka och behandla dessa diagnoser på rätt sätt krävs en helt

ny slags företagshälsa. Den vill HumanLotsen skapa tillsammans med företagen i Dalarna. Vill du vara med? Hör av dig så berättar

vi gärna mer!

Kontakta mig för information

om nästa generations företagshälsa

Tipsa en kollega

Företag
Namn
Telefon
E-post
Kommentar
 

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)

Medelande