humanlotsen_logotyp02.png

Om samarbetet

med HumanLotsen

​Erik Arnberg, rehabsamordnare

SSAB, Borlänge

”Det var en aha-upplevelse för mig att börja arbeta med rehabilitering på det sätt som HumanLotsen gör.

På bara två år minskade antalet långtidssjukskrivna från 140 till drygt ett tjugotal”.

Läs mer..

Anna Lindberg, tidigare personalchef, Stora Enso

”HumanLotsen har kompletterat våra egna interna resurser på både Företagshälsan och personalavdelningen i de fall vi behövt specialistkompetens och i de lägen där det är bra för alla parter att en extern, neutral resurs kliver in. Jag ser att vi har lyckats knyta upp knutar och hittat vägar fram för de personer där HumanLotsen har gått in som stöd. Jag har ett enormt förtroende för Ingegerd som koordinator och hon har lärt oss en massa saker.”

Läs mer..

Joachim Norelius, facklig 

representant för IF Metall vid SSAB i Borlänge

”Jag är väldigt nöjd med det gedigna underlag som HumanLotsen ger oss. Det är viktigt för både individen och företaget att man kan komma så rätt som möjligt på en gång, inte minst gentemot Försäkringskassan”.

Läs mer..

Vi erbjuder

dreamstime_1065447.jpg

Flexibel organisation

Det är dina behov som styr oss. HumanLotsen erbjuder allt ifrån

individuella stödsamtal till omfattande arbetsmiljöutredningar. Vi är dessutom tillgängliga och snabbt igång med bokade uppdrag.

dreamstime_1065447.jpg

Bred specialistkompetens

Vårt unika multidisciplinära team har

jobbat tillsammans i sju år och leds av en koordinator som samordnar utredningen, vilket visat sig vara ett mycket effektivt och framgångsrikt arbetssätt.

dreamstime_1065447.jpg

Resultat och klara besked

Såväl individ som arbetsgivare får klara besked från oss, vare sig det gäller arbetsförmåga eller förslag på

lösningar när det uppstått en konflikt

på en arbetsplats.

dreamstime_1065447.jpg

Oberoende part

Fördelen med en extern HR-resurs som HumanLotsen är

att vi är oberoende. Detta ger

legitimitet bland de fackliga organisationerna och trygghet

för de anställda.