humanlotsen_logotyp02.png

Sjukskrivningar ökar stadigt

HumanLotsen skapar nästa generation företagshälsa

Läs mer..

 

Hållbart mänskligt arbetsliv

Vår utgångspunkt är att alla människor har resurser att utvecklas och hantera sina problem

Läs mer..

Koordinator och multidiciplinära team

för helhetssyn och underbyggda vägval

Ett specialisteam leds av

en utbildad och erfaren koordinator som samordnar hela rehabprocessen kring medarbetaren som slipper bollas runt mellan olika aktörer.

Läs mer..

 

HL - metoden

HumanLotsens unika arbetssätt där ett nära och öppet samarbete och dialog med såväl medarbetaren

själv, arbetsgivare som

facklig representant.

Läs mer..

Multidisciplinära team

Koordinatorn är bron mellan beställaren, individen och teamets medlemmar. Inför utredningen får team-medlemmarna djuplodande och helalivet grundande information av koordinatorn om personen som ska utredas.

Läs mer..

kulor-samspel.jpg

Nu startar HumanLotsens Arbetslivshälsa!

Nytt år ger nya möjligheter! HumanLotsen firar fem år genom att

lansera vår behovsstyrda och nutidsanpassade Arbetslivshälsa.

Dagens komplicerade arbetsliv med snabba förändringar behöver en Arbetslivshälsa i tiden! Vi är redo att förverkliga våra visioner om ett

hållbart mänskligt arbetsliv. Är du?

I Sverige har vi under många år varit mer sjukskrivna än något annat

land. Den allra största delen av ohälsan är skapad, ett resultat av

medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer.

Kortsiktiga politiska beslut har även motverkat ett långsiktigt

hälsoarbete. Men utvecklingen kan och måste brytas!. Det är

därför vi på HumanLotsen nu startar en Arbetslivshälsa i Dalarna

som kommer att resultera i såväl mänskliga och ekonomiska

vinster för företag, organisationer och deras anställda.

Främjande arbete är nyckeln

HumanLotsen har modet, kunskapen och viljan att stå upp för det

vi tror på; nämligen en hållbar arbetsmiljö. Hälsa skapar effektivitet

och effektivitet skapar lönsamhet, de är varandras förutsättningar

och ett främjande förhållningssätt är nyckeln. HumanLotsens

Arbetslivshälsa vill fungera som en operativ och strategisk

HR-partner som stödjer och lotsar människor i deras

förändringsprocesser.

Vårt multidiciplinära team arbetar utifrån ett främjande helhets-

perspektiv och når därför goda resultat − för såväl den enskilda

individen som företaget. HumanLotsen har människan, rehabilitering

och förändringsarbete som spetskompetens. Vi ger människor

rådgivning och rehabilitering på ett sätt som lyfter, motiverar,

tröstar, helar och inspirerar dem att förändra negativa livsmönster.

Tillsammans med arbetsgivare och medarbetare utvecklar vi arbetsmiljön

vilket genererar friska och lönsamma företag. Vår Arbetslivshälsa vill vara

motorn för att utveckla Dalarnas långtidsfriska företag och medarbetare!

Jag ser fram emot Din kontakt!

Ingegerd Bäcksholm, VD HumanLotsen

Kontakta mig för information

om er nya Arbetslivshälsa                            Tipsa en kollega

Företag
Namn
Telefon
E-post
Kommentar
 

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)

Medelande